EditPlus

EditPlus dành cho Windows

Chỉnh sửa văn bản và HTML Editor cho Windows

EditPlus là một trình soạn thảo văn bản, trình soạn thảo HTML, trình soạn thảo PHP, trình soạn thảo Java và Trình xem Hex cho Windows. Trong khi nó có thể phục vụ như là một thay thế Notepad tốt, nó cũng cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ cho các...Xem mô tả đầy đủ

Rất tốt
8

EditPlus là một trình soạn thảo văn bản, trình soạn thảo HTML, trình soạn thảo PHP, trình soạn thảo Java và Trình xem Hex cho Windows. Trong khi nó có thể phục vụ như là một thay thế Notepad tốt, nó cũng cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ cho các tác giả trang web và lập trình viên.

Những gì EditPlus cung cấp:

    Đánh dấu cú pháp cho HTML, PHP, Java, C / C ++, CSS, ASP, Perl, JavaScript, VBScript, Python và Ruby on Rails. Ngoài ra, nó có thể được mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình khác dựa trên các tệp cú pháp tùy chỉnh.

    Trình duyệt Web liền mạch để xem trước các trang HTML và các lệnh FTP để tải các tệp cục bộ lên máy chủ FTP.

    Các tính năng khác bao gồm Hex Viewer, thanh công cụ HTML, công cụ người dùng, số dòng, thước kẻ, đánh dấu URL, tự động hoàn thành, cliptext, chọn cột, tìm kiếm mạnh mẽ và thay thế, nhiều lần hoàn tác / làm lại, kiểm tra chính tả, phím tắt tùy chỉnh và hơn thế nữa.

Hỗ trợ các lệnh TSVN ('File' -> 'TSVN') Hỗ trợ tùy chọn 'Use Pageant' cho sftp Hỗ trợ bitmap menu trên Vista / 7 Đánh dấu tất cả các lần xuất hiện của từ đã chọn ('View' -> 'Word Highlighting') 'Copy on Mouse Release 'Tùy chọn (' Chỉnh sửa '->' Clipboard ') Hex Viewer hỗ trợ tùy chọn' Hiển thị chữ cái không phải ASCII '' Chạy php.exe trên các tệp php trong trình duyệt xem trước 'tùy chọn (' Tuỳ chọn '->' Công cụ ')' Tuỳ chọn'- > Hộp thoại 'In' hỗ trợ tùy chọn 'Ẩn số dòng' 'Min. tùy chọn chữ số số ('Tuỳ chọn' -> 'Bố cục') Trình duyệt nội bộ hỗ trợ trình duyệt IE8 / IE9 hỗ trợ hiển thị thanh thông tin Trình duyệt nội bộ hiện mở cửa sổ mới dưới dạng tab Combobox 'auto append' ('Preferences' -> ' General ') Hỗ trợ macro đối số $ (CurLineText) để chuyển dòng hiện tại sang công cụ người dùng Tìm trong Tệp hiển thị tên tệp hiện tại trên thanh Trạng thái' HTML Color 'trên menu bật lên' Sao chép Tên 'trên menu bật lên Tài liệu Chọn cho phép nhấp đúp chuột vào hộp thoại Change File Format

Thay đổi

  • Hỗ trợ các lệnh TSVN ('File' -> 'TSVN') Hỗ trợ tùy chọn 'Use Pageant' cho sftp Hỗ trợ bitmap menu trên Vista / 7 Đánh dấu tất cả các lần xuất hiện của từ đã chọn ('View' -> 'Word Highlighting') 'Copy on Mouse Release 'Tùy chọn (' Chỉnh sửa '->' Clipboard ') Hex Viewer hỗ trợ tùy chọn' Hiển thị chữ cái không phải ASCII '' Chạy php.exe trên các tệp php trong trình duyệt xem trước 'tùy chọn (' Tuỳ chọn '->' Công cụ ')' Tuỳ chọn'- > Hộp thoại 'In' hỗ trợ tùy chọn 'Ẩn số dòng' 'Min. tùy chọn chữ số số ('Tuỳ chọn' -> 'Bố cục') Trình duyệt nội bộ hỗ trợ trình duyệt IE8 / IE9 hỗ trợ hiển thị thanh thông tin Trình duyệt nội bộ hiện mở cửa sổ mới dưới dạng tab Combobox 'auto append' ('Preferences' -> ' General ') Hỗ trợ macro đối số $ (CurLineText) để chuyển dòng hiện tại sang công cụ người dùng Tìm trong Tệp hiển thị tên tệp hiện tại trên thanh Trạng thái' HTML Color 'trên menu bật lên' Sao chép Tên 'trên menu bật lên Tài liệu Chọn cho phép nhấp đúp chuột vào hộp thoại Change File Format

Được tải nhiều nhất Ngôn ngữ Lập trình cho windows

EditPlus

Tải xuống

EditPlus 4.0

Đánh giá của người dùng về EditPlus

×